Logo Alert Service             Obraz baner

                        Naszym celem jest dostarczenie niezbędnego  wsparcia technicznego

 

 

Kalibracja i usługi

Butle gaz

          

Urządzenia

GAMC


O firmie

 

 

Firma nasza zapewnia obsługę popartą wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektowania, instalowania, serwisowania i kalibracji systemów do detekcji i pomiaru gazów i oparów cieczy palnych..

Pracownicy ALERT Service stale doskonalą swoją wiedzę na kursach i szkoleniach organizowanych przez producentów i dystrybutorów oferowanego sprzętu, jak również instytucje nadające uprawnienia i certyfikaty i licencje wymagane przepisami prawa.

 

Naszym klientom oferujemy:

Sprzedaż, projekt, montaż instalacji i urządzeń, uruchomienie, sprawdzenie, test działania, kontrole, przeglądy półroczne i roczne, kalibrację detektorów nieszczelności, mierników, czujników, głowic pomiarowych i detekcyjnych,  serwis centralek i modułów alarmowych, wymianę sensorów, naprawę, modernizację, wymianę na nowe urządzenia,

  

Najczęstszymi obszarami stosowania urządzeń do wykrywania gazów takie obiekty jak:

biogazownie, garaże podziemne i parkingi, hale produkcyjne ogrzewane promiennikami gazowymi, kotłownie, lakiernie, magazyny substancji chemicznych, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, rozlewnie gazu, stacje kontroli pojazdów.

 

Najczęściej stosowane gazy i ciecze:

Gazy- acetylen C2H2, tlen O2, tlenek węgla (czad) CO, siarkowodór H2S, metan CH4, propan C3H8, butan C4H10, dwutlenek węgla CO2, amoniak NH3, THT, tlenek etylenu 4ETO, chlor CL2, chlorowodór HCL, dwutlenek siarki SO2, ozon O3, wodór H2, lotne związki organiczne VOC.

Opary cieczy palnych- aceton C3H6O, alkohole metylowy (metanol), etylowy (etanol) C2H5OH, butylowy C4H10O, benzen, benzyna, heksan C6H14, heptan C7H16, ksylen C8H10, nafta, octan etylu, oktan C8H18, olej napędowy, styren, toluen,

 

 

 

Kontakt

Kontakt

 

O firmie

o nas